`

Vsak prosti tek, daljši od 10 sekund, porabi več goriva, kot ugašanje in prižiganje motorja. Omejitev prostega teka avtomobila je konkreten in enostaven ukrep, s katerim lahko takoj začnete prispevati k bolj zdravim življenjskim razmeram in hkrati omejevati podnebne spremembe.


Avtomobili v prostem teku v zrak spuščajo dušikov dioksid, hlapne organske spojine, trdne delce in ogljikov monoksid – vse naštete povezujemo z resnimi zdravstvenimi težavami, med drugim z boleznimi dihal in srca, rakom, astmo, nižjimi inteligenčnimi kvocienti, zapleti v nosečnosti...
Zanimivo! Koncentracija ogljikovega monoksida je včasih višja znotraj kabine stoječega avtomobila kot zunaj nje.

Če seštejemo količine goriva, ki jih zaradi nepotrebne razvade »stran« vržejo vsi slovenski vozniki avtomobilov in tovornjakov skupaj, je ekonomska škoda velika. Če je nekoč veljalo, da pogosto prižiganje in ugašanje škodi, to za sodobne avtomobile ne velja več. Nasprotno. Raziskave, testi in izračuni dokazujejo, da pomeni prosti tek nepotrebno obremenitev za motor avtomobila in odvečno fnančno breme za njegovega lastnika.
Varčno! Strošek obrabe akumulatorja in uplinjača pri pogostem prižiganju je nekaj desetkrat nižji od stroška goriva, porabljenega med prostim tekom.


Avtomobili in tovornjaki v prostem teku v ozračje izpuščajo nepredstavljive količine ogljikovega dioksida - tega štejemo med ključne generatorje podnebnih sprememb.
Pomembno! Prosti tek, ki traja dlje od 3 minut, je v Republiki Sloveniji kazniv.

POVEZAVE NA DOBRE IDEJE
ORODJA
Tukaj lahko izračunate svoj okoljski odtis.
http://www.dba.mop.gov.si/izracun/izracun_co2.htm

Koliko CO2 proizvedete?
http://www.mycarbonfootprint.eu/sl/

Kateri avtomobili so najvarčnejši?
http://co2.temida.si/naj10.php

Ugodni krediti za okoljske naložbe.
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Vozimo pametno
http://www.vozimo-pametno.si/


KORISTNE POVEZAVE
Spletna stran Evropskega tedna mobilnosti.
http://www.mobilityweek-europe.org/

Spletna stran Ministrstva za okolje in prostor.
http://www.mop.gov.si/

Pobuda CIVITAS ELAN
http://www.civitas-initiative.org/project_sheet?lan=en&id=10

Pobuda Slovenija znižuje CO2.
http://www.slovenija-co2.si/

Generalni direktorat za okolje pri Evropski komisiji.
http://ec.europa.eu/environment/index_sl.htm

Mreža evropskih mest Eurocities.
http://www.eurocities.eu/main.php

Združenje Energie-Cités.
http://www.energie-cites.org/

Evropska zveza Climate Alliance.
http://www.klimabuendnis.org/

Podnebne spremembe – ARSO.
http://www.arso.gov.si/podnebne spremembe/
http://kazalci.arso.gov.si/kazalci

Podnebne spremembe – FOKUS.
http://www.focus.si/index.php

Podnebne spremembe – CIPRA.
http://www.cipra.org/sl/alpmedia/dosjeji/1

Podnebne spremembe – SVAROG.
http://novice.svarog.org/index.php?Zgodba=2

Alternativni razvojni program za Slovenijo Plan B.
http://www.planbzaslovenijo.si/

Elektronske novice s področja varstva okolja, trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb.
http://www.umanotera.org/etc/

Kolesarski portal ljubljanske urbane regije
http://www.gremonapot.si/web/profile.aspx?id=Kolesarstvo_AXL@Kolesarstvo

Ljubljanski potniški promet
http://www.jh-lj.si/lpp

Agencija RS za okolje – podatki o kakovosti zraka v Sloveniji
http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/amp/Eg_1.html

Inštitut za varovanje zdravja
http://www.ivz.si/

Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
http://www.klinika-golnik.si/

Mednarodna zveza za javni prevoz
http://www.uitp.org/

Evropska federacija za transport in okolje
http://www.transportenvironment.org/

Zmanjšajmo hitrost in varčujmo (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
http://www.vozimo-pametno.si/index.php?option=com_content&task=view&id=236

Slovenska kolesarska mreža
http://www.kolesarji.org/

Med.over.net – Zavod za izboljšanje kvalitete življenja
http://med.over.net/

Trajnostno mestno prometno načrtovanje
Priročnik za prometno načrtovanje v lokalnih skupnostih
http://www.mop.gov.si.../drugo/trajnostno_mestno_prometno_nacrtovanje.pdf

Okolje in promet - Ključna sporočila o prometu v Sloveniji
http://nfp-si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/PrometInOkolje/OkoljeInPromet-min.pdf

VIDEO

Video blog o emisijah CO2.
http://zmanjsajmo-co2.blogspot.com/

POVEZAVE NA SODELUJOČE OBČINE
APAČE http://www.obcina-apace.si/
BREŽICE http://www.brezice.si
CELJE http://www.celje.si
GORJE http://www.gorje.si/index.php?module=strani
GORNJA RADGONA http://www.gor-radgona.si/
KAMNIK http://www.kamnik.si/
KOPER http://www.koper.si/
KRŠKO http://www.krsko.si/
LJUBLJANA http://www.ljubljana.si
MAKOLE http://www.obcina-makole.si/
MARIBOR http://www.maribor.si/podrocje.aspx
MURSKA SOBOTA http://www.murska-sobota.si/sl/
NOVA GORICA http://www.nova-gorica.si/
POSTOJNA http://www.postojna.si/podrocje.aspx
PTUJ http://www.ptuj.si/
RADOVLJICA http://www.radovljica.si/podrocje.aspx
REČICA OB SAVINJI http://www.obcina-recica.si/
RUŠE http://www.ruse.si/
TRBOVLJE http://www.trbovlje.si/
VELENJE http://www.velenje.si/
VRHNIKA http://www.vrhnika.si/