`

Vsak prosti tek, daljši od 10 sekund, porabi več goriva, kot ugašanje in prižiganje motorja. Omejitev prostega teka avtomobila je konkreten in enostaven ukrep, s katerim lahko takoj začnete prispevati k bolj zdravim življenjskim razmeram in hkrati omejevati podnebne spremembe.


Avtomobili v prostem teku v zrak spuščajo dušikov dioksid, hlapne organske spojine, trdne delce in ogljikov monoksid – vse naštete povezujemo z resnimi zdravstvenimi težavami, med drugim z boleznimi dihal in srca, rakom, astmo, nižjimi inteligenčnimi kvocienti, zapleti v nosečnosti...
Zanimivo! Koncentracija ogljikovega monoksida je včasih višja znotraj kabine stoječega avtomobila kot zunaj nje.

Če seštejemo količine goriva, ki jih zaradi nepotrebne razvade »stran« vržejo vsi slovenski vozniki avtomobilov in tovornjakov skupaj, je ekonomska škoda velika. Če je nekoč veljalo, da pogosto prižiganje in ugašanje škodi, to za sodobne avtomobile ne velja več. Nasprotno. Raziskave, testi in izračuni dokazujejo, da pomeni prosti tek nepotrebno obremenitev za motor avtomobila in odvečno fnančno breme za njegovega lastnika.
Varčno! Strošek obrabe akumulatorja in uplinjača pri pogostem prižiganju je nekaj desetkrat nižji od stroška goriva, porabljenega med prostim tekom.


Avtomobili in tovornjaki v prostem teku v ozračje izpuščajo nepredstavljive količine ogljikovega dioksida - tega štejemo med ključne generatorje podnebnih sprememb.
Pomembno! Prosti tek, ki traja dlje od 3 minut, je v Republiki Sloveniji kazniv.

Stran je namenjena organizatorjem Evropskega tedna mobilnosti in Dneva brez avtomobila v lokalnih skupnostih.
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI ZA DOBRO POČUTJE V NAŠIH MESTIH

DOBRA  KLIMA  MOJEGA  MESTA  je osrednja tema Evropskega tedna mobilnosti 2009, izbrana z namenom vzpostavljanja povezave s Konferenco Združenih narodov o klimatskih spremembah, ki bo potekala decembra 2009 v danskem Kopenhagnu. Hkrati želi izbrana tema opozoriti na to, da lahko meščanke in meščani ter lokalne oblasti pomembno prispevajo v boju proti globalnemu segrevanju ozračja, in sicer z uvedbo radikalnih sprememb, ki vodijo stran od uporabe osebnega avtomobila in proti trajnostnim oblikam mobilnosti, kot so kolesarjenje, hoja, javni prevoz in deljenje avtomobilov (car-sharing in car-pooling). S tem prispevajo k dvigu kakovosti življenja na lokalni ravni ter k bolj sproščenemu, zabavnemu in zdravemu vzdušju v mestih, ki niso okupirana z avtomobilsko pločevino.

Na tem spletnem mestu so zbrane vsebine, ki so na voljo organizatorjem na lokalni ravni.

DOSTOP DO VSEBIN

Uporabniško ime:  
Geslo:  
   

Če nimate dostopa, kontaktirajte Andreja Vugo preko elektronske pošte.