`

Vsak prosti tek, daljši od 10 sekund, porabi več goriva, kot ugašanje in prižiganje motorja. Omejitev prostega teka avtomobila je konkreten in enostaven ukrep, s katerim lahko takoj začnete prispevati k bolj zdravim življenjskim razmeram in hkrati omejevati podnebne spremembe.


Avtomobili v prostem teku v zrak spuščajo dušikov dioksid, hlapne organske spojine, trdne delce in ogljikov monoksid – vse naštete povezujemo z resnimi zdravstvenimi težavami, med drugim z boleznimi dihal in srca, rakom, astmo, nižjimi inteligenčnimi kvocienti, zapleti v nosečnosti...
Zanimivo! Koncentracija ogljikovega monoksida je včasih višja znotraj kabine stoječega avtomobila kot zunaj nje.

Če seštejemo količine goriva, ki jih zaradi nepotrebne razvade »stran« vržejo vsi slovenski vozniki avtomobilov in tovornjakov skupaj, je ekonomska škoda velika. Če je nekoč veljalo, da pogosto prižiganje in ugašanje škodi, to za sodobne avtomobile ne velja več. Nasprotno. Raziskave, testi in izračuni dokazujejo, da pomeni prosti tek nepotrebno obremenitev za motor avtomobila in odvečno fnančno breme za njegovega lastnika.
Varčno! Strošek obrabe akumulatorja in uplinjača pri pogostem prižiganju je nekaj desetkrat nižji od stroška goriva, porabljenega med prostim tekom.


Avtomobili in tovornjaki v prostem teku v ozračje izpuščajo nepredstavljive količine ogljikovega dioksida - tega štejemo med ključne generatorje podnebnih sprememb.
Pomembno! Prosti tek, ki traja dlje od 3 minut, je v Republiki Sloveniji kazniv.

Stran je namenjena razrednikom v osnovnih šolah, ki sodelujejo v nagradni igri EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI.
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI PELJE NA IZLET!

Katerikoli razred na osnovni šoli lahko sodeluje v vseslovenski nagradni igri, katere namen je izboljšati znanje šolarjev o problematikah prometa, onesnaževanja zraka in trajnostne mobilnosti. Razredniki, ki se odločijo za sodelovanje v nagradni igri, razdelijo med učence poseben anketni list, ki ga vsak učenec izpolni doma skupaj s starši.

Anketni list vsebuje vprašanja o posledicah uporabe avtomobila, o najpogostejših poteh, ki jih družina učenca prevozi z njim, ter o mogočih ukrepih, ki jih je družina pripravljena sprejeti za zmanjšanje negativnih posledic uporabe avtomobila. Tako pridobljene odgovore učencev razrednik skupaj z učenci združi v poseben anketni list za razred. Ob tem razred opravi vodeni pogovor o problematiki trajnostne mobilnosti in onesnaževanja zraka v skladu z navodili na anketnem listu za razred. Izpolnjeni anketni list morajo razredniki poslati najkasneje do 12. oktobra 2009 na naslov:

g. Andrej Vuga
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana

Izmed prispelih anketnih listov za razrede bo na ministrstvu izžrebanih 12 razredov, ki si bodo do konca 31. marca 2010, lahko izbrali potovanje z vlakom Slovenskih železnic na katerikoli relaciji po Sloveniji. Vsi sodelujoči razredi pa bodo dobili ponudbo Slovenskih železnic za enako potovanje, vendar s 75% popustom na redno ceno.

ANKETNI LIST ZA ŠOLARJE
ANKETNI LIST ZA UČITELJE
LETAK