Če vsaj eno vožnjo z avtom na dan nadomestimo s hojo ali kolesarjenjem, lahko redno telesno aktivnost spotoma in tako rekoč brez stroškov vključimo v vsakdanje življenje. Hkrati zmanjšamo tudi škodljiv vpliv na okolje. Redna telesna dejavnost je ključ do zdravja in dobrega počutja. Žal pa vse raziskave kažejo, da se gibamo čedalje manj in vozimo čedalje več. Pasivni življenjski slog ima visoko ceno: kar 55 odstotkov odraslih pri nas je pretežkih, 15 odstotkov pa predebelih.


Redna telesna dejavnost, ki traja pol ure dnevno, pomembno zmanjša možnost za razvoj številnih nevarnih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, možganska kap, povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, rak črevesja in osteoporoza. Pozitivno pa bo vplivala tudi na vaše psihično počutje in ponudila priložnosti za pestro družabno življenje.
Lepi! V pol ure hoje zmerne hitrosti porabimo približno 160 kalorij, v pol ure zmernega kolesarjenja pa skoraj 300 kalorij.

Hoja in kolesarjenje sta trajnostna načina mobilnosti, ki lahko pomembno prispevata k zmanjšanju škodljivih vplivov prometa na vaše mesto. Če na dan prevozite 5 kilometrov s kolesom namesto z avtomobilom, svoj letni izpust CO2 zmanjšate za neverjetnih 306 kilogramov.
Učinkoviti! Vsaka osma vožnja z avtom je krajša od 500 m. To razdaljo prehodimo v šestih minutah.

V pol ure hoje prehodimo približno 2,5 kilometra, v pol ure kolesarjenja prevozimo približno 10 kilometrov. Ko boste to počeli vsak dan, boste s hojo prihranili vsaj 75 evrov, s kolesarjenjem pa več kot 300 evrov letnega stroška za gorivo.
Razmišljujoči! Stroški poškodb v prometu in bolezni, ki so posledica sedečega načina življenja, segajo v stotine milijard EUR.

POVEZAVE NA DOBRE IDEJE
ORODJA
Kalkulator stroškov avtomobila
http://www.focus.si/avto.html

Koliko CO2 proizvedete?
http://www.whatsmycarbonfootprint.com/calculate.htm

Ugodni krediti za okoljske naložbe.
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Vozimo pametno
http://www.vozimo-pametno.si/


KORISTNE POVEZAVE

Smernice za uvajanje upravljanja mobilnosti na področje prostorskega načrtovanja
PDF dokument - 2.7 MB

Trajnostno urejanje prometa na lokalni ravni
PDF dokument - 2.1 MB

Spletna stran Evropskega tedna mobilnosti.
http://www.mobilityweek-europe.org/

Pobuda CIVITAS ELAN
http://www.civitasljubljana.si

Pobuda Slovenija znižuje CO2.
http://www.slovenija-co2.si/

Generalni direktorat za okolje pri Evropski komisiji.
http://ec.europa.eu/environment/index_sl.htm

Mreža evropskih mest Eurocities.
http://www.eurocities.eu/main.php

Združenje Energie-Cités.
http://www.energie-cites.org/

Evropska zveza Climate Alliance.
http://www.klimabuendnis.org/

Podnebne spremembe – ARSO.
http://www.arso.gov.si/podnebne spremembe/

Podnebne spremembe – FOKUS.
http://www.focus.si/index.php

Podnebne spremembe – CIPRA.
http://www.cipra.org/sl/alpmedia/dosjeji/1

Podnebne spremembe – SVAROG.
http://novice.svarog.org/index.php?Zgodba=2

Alternativni razvojni program za Slovenijo Plan B.
http://www.planbzaslovenijo.si/

Elektronske novice s področja varstva okolja, trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb.
http://www.umanotera.org/etc/

Kolesarski portal ljubljanske urbane regije
http://www.gremonapot.si/web/profile.aspx?id=Kolesarstvo_AXL@Kolesarstvo

Ljubljanski potniški promet
http://www.jh-lj.si/lpp

Agencija RS za okolje – podatki o kakovosti zraka v Sloveniji
http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/amp/Eg_1.html

Inštitut za varovanje zdravja
http://www.ivz.si/

Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
http://www.klinika-golnik.si/

Mednarodna zveza za javni prevoz
http://www.uitp.org/

Evropska federacija za transport in okolje
http://www.transportenvironment.org/

Slovenska kolesarska mreža
http://www.kolesarji.org/

Med.over.net – Zavod za izboljšanje kvalitete življenja
http://med.over.net/

Trajnostno mestno prometno načrtovanje
Priročnik za prometno načrtovanje v lokalnih skupnostih
http://www.mop.gov.si.../drugo/trajnostno_mestno_prometno_nacrtovanje.pdf

Okolje in promet - Ključna sporočila o prometu v Sloveniji
http://nfp-si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/PrometInOkolje/OkoljeInPromet-min.pdf


VIDEO

Video blog o emisijah CO2.
http://zmanjsajmo-co2.blogspot.com/