Če vsaj eno vožnjo z avtom na dan nadomestimo s hojo ali kolesarjenjem, lahko redno telesno aktivnost spotoma in tako rekoč brez stroškov vključimo v vsakdanje življenje. Hkrati zmanjšamo tudi škodljiv vpliv na okolje. Redna telesna dejavnost je ključ do zdravja in dobrega počutja. Žal pa vse raziskave kažejo, da se gibamo čedalje manj in vozimo čedalje več. Pasivni življenjski slog ima visoko ceno: kar 55 odstotkov odraslih pri nas je pretežkih, 15 odstotkov pa predebelih.


Redna telesna dejavnost, ki traja pol ure dnevno, pomembno zmanjša možnost za razvoj številnih nevarnih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, možganska kap, povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, rak črevesja in osteoporoza. Pozitivno pa bo vplivala tudi na vaše psihično počutje in ponudila priložnosti za pestro družabno življenje.
Lepi! V pol ure hoje zmerne hitrosti porabimo približno 160 kalorij, v pol ure zmernega kolesarjenja pa skoraj 300 kalorij.

Hoja in kolesarjenje sta trajnostna načina mobilnosti, ki lahko pomembno prispevata k zmanjšanju škodljivih vplivov prometa na vaše mesto. Če na dan prevozite 5 kilometrov s kolesom namesto z avtomobilom, svoj letni izpust CO2 zmanjšate za neverjetnih 306 kilogramov.
Učinkoviti! Vsaka osma vožnja z avtom je krajša od 500 m. To razdaljo prehodimo v šestih minutah.

V pol ure hoje prehodimo približno 2,5 kilometra, v pol ure kolesarjenja prevozimo približno 10 kilometrov. Ko boste to počeli vsak dan, boste s hojo prihranili vsaj 75 evrov, s kolesarjenjem pa več kot 300 evrov letnega stroška za gorivo.
Razmišljujoči! Stroški poškodb v prometu in bolezni, ki so posledica sedečega načina življenja, segajo v stotine milijard EUR.

VSEBINE ZA ŠOLE

VABILO K SODELOVANJU V KAMAPANIJI EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2010

»Potuj pametneje s Slovenskimi železnicami«

Katerikoli razred na OŠ lahko sodeluje v vseslovenski nagradni igri in seveda v prizadevanju za zdravju in okolju prijaznejše načine mobilnosti. Razredniki, ki se odločijo za sodelovanje v igri, ki se začne 10. septembra 2010, razdelijo med učence poseben anketni list, ki ga le-ti izpolnijo s pomočjo staršev. Anketni list bo vseboval vprašanja o času, ki ga učenci preživijo sede, v gibanju, avtu… ter o željah, kako bi radi preživeli svoj čas. Razrednik skupaj z učenci združi njihove odgovore v poseben anketni list za razred in  opravi voden pogovor na temo manjše uporabe avta in skŕbi za zdravje.

Izpolnjen zbirni anketni list za učitelje morajo razredniki poslati najkasneje do 11. oktobra 2010 na naslov:

Andrej Vuga, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Fax: 01 478 7415

Izmed prispelih anketnih listov za razrede bo na ministrstvu izžrebanih 12 razredov, ki si bodo od 1. 2. do 31. 5. 2011, lahko izbrali potovanje z vlakom Slovenskih železnic (SŽ) na katerikoli relaciji po Sloveniji. Vsi sodelujoči razredi pa bodo dobili ponudbo Slovenskih železnic za enako potovanje v istem času s 50% popustom na redno ceno. PONUDBO SŽ JE MOGOČE IZKORISTITI ZA DNEVE DEJAVNOSTI IN ZAKLJUČNE EKSKURZIJE. Za vse udeležence v nagradni igri pa pripravlja ministrstvo simbolično darilo.

Anketna lista si prenesite s spodnjih naslovov:

ANKETNI LIST ZA UČENCE
     
  ANKETNI LIST ZA UČITELJE
Udobje - koliko nas stane - raziskovalna naloga 

Staša Remic z OŠ Nazarje je pod mentorstvom profesorice Mateje Tevž Srčič izdelala raziskovalno nalogo z naslovom Udobje-koliko nas stane. Primerjala je, kolikšni so stroški prevoza z osebnim avtomobilom, taksijem in avtobusom ter predstavila ekonomske vidike uporabe različnih prevozov. "Udobje, ki nam ga nudi uporaba osebnih avtomobilov v hitrem tempu življenja, se odraža z zelo negativnimi učinki v okolju, hkrati pa ne razmišljamo o stroških, ki jih moramo za to udobje plačati. Več avtomobilov pomeni za okolje večje onesnaževanje, za državo pa večji strošek pri odpravljanju posledic. Hrup in onesnaževanje zraka ter kmetijskih in gozdnih površin pa nam povzročajo zdravstvene težave. V bodoče bi bilo dobro raziskati še področje ekologije pri omenjenem problemu in uporabo okolju prijaznejših hibridnih avtomobilov," pravi mlada raziskovalka. 
  
Naloga je nastala ob sodelovanu osnovih šol v kampaniji Evropski teden mobilnosti. Zanjo pa je Staša na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev prejela srebrno priznanje. Čestitamo! 
  
Vabimo vas, sprejmete samostojno in odgovorno odločitev za boj zdravo in okoljsko obnašanje in da s svojim znanjem, okoljsko zavestjo ter sodelovanjem tudi vi na na podoben način kot Staša pomagate, k lažji zavestni odločitvi za okoljsko sprejemljiv in bolj zdrav način življenja. Svoje predloge pošljite na naslov: andrej.vuga@gov.si