Izstopi iz avta in se sprehodi, zapelji se s kolesom ali odpelji z javnim prevozom. Pridruži se prizadevanjem za zmanjšanje porabe energije, omejitev porabe derivatov nafte in za manj onesnaževanja. Promet namreč za vir energije uporablja drago uvoženo nafto, za katero v Evropski uniji na leto plačamo 210 milijard evrov. Nafta je tudi »nevarno« gorivo, saj cestni promet poleg 30 % vseh izpustov CO2 ustvarja tudi drobne delce, dušikove okside in hlapne organske snovi, ki močno škodujejo zdravju.

Energija je vsak dan dražja. Prizadevanja za energetsko varčnost so zato ključnega pomena za vsako skupnost, ki si želi varno prihodnost. Promet je v naši državi največji porabnik energije, zato je to področje, na katerem lahko naredimo še veliko za energetsko varnejšo prihodnost.

Da bi preprečili dramatične posledice podnebnih sprememb, moramo v Evropi do leta 2050 zmanjšati izpuste do 95 odstotkov, kar pa nam ne bo uspelo, če bomo avto uporabljali tako veselo. Vzemi pot pod noge ali sedi na kolo in tako uporabljaj najčistejši, najcenejši in najbolj zdrav način mobilnosti. Javni prevoz je tudi dobra ideja, saj porabi kar 4-krat manj energije za enega potnika kot avtomobil.

Fosilnim gorivom se čas nepreklicno izteka, saj jih je na voljo vedno manj, mi pa jih porabimo vedno več. In kaj, ko jih bo zmanjkalo? Ne čakaj na ta trenutek, že danes začni potovati drugače in poišči sebi najljubši alternativni pogon.


SLOVENSKI ORGANIZATORJI

Slovenija je pri obeh pobudah, evropskem tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila, sodelovala vsa leta.

Ministrstvo za okolje in prostor, ki je nacionalni koordinator pobud, povabi lokalne skupnosti k sodelovanju in jim z materiali, namenjenimi ozaveščanju, pomaga pri izvedbi pobud. Glavne izvajalke pobud so pravzaprav občine, saj so nazadnje te pristojne, da določijo prometne režime v mestih. Pri pobudi sodeluje vsako leto od 20 do 26 občin.


Lokalne skupnosti, ki sodelujejo pri tednu mobilnosti, vsak dan v tednu pripravijo tematske dogodke v zvezi z dolgoročno trajnostno mobilnostjo v mestih. Stalni poudarki so: javni prevoz, kolesarjenje, hoja, upravljanje mobilnosti, odgovorna raba avtomobila, mobilnost in zdravje, žive ulice/zelene poti.

En dan v omenjenem tednu, ne nujno na evropski dan brez avtomobila (22. september), sodelujoča mesta zaprejo del središč za ves motorni promet, razen za tiste, ki uporabljajo okolju prijazna prevozna sredstva, oziroma druge posamezne izjeme (npr. intervencijska vozila). Občine svojim prebivalcem in drugim omogočijo doživetje mesta brez avtomobila (različni ogledi na različne načine, kulturne vsebine …) ter vključijo čim več lokalnih interesnih skupin, npr. podjetja, trgovce, šole, nevladne organizacije ipd. Dogajanje in dobro vzdušje, ki nastane ob pripravljenih dogodkih, naj bi prepričala prebivalce in mestne oblasti, da je mogoče to občutje z novo in trajnostno ureditvijo prometa razširiti na vse leto in v dobro vseh. To dobro sega na področje varstva okolja, zdravja in kakovosti življenja.

POVEZAVE NA SODELUJOČE OBČINE
APAČE http://www.obcina-apace.si/
CELJE http://www.celje.si/
DRAVOGRAD http://www.dravograd.si/
GORJE http://www.gorje.si/index.php?module=strani
GORNJA RADGONA http://www.gor-radgona.si/
IZOLA http://www.izola.si/
KANAL OB SOČI http://www.obcina-kanal.si/
KOČEVJE http://www.kocevje.si/
KOPER http://www.koper.si/
LJUBLJANA http://www.ljubljana.si/
LENART http://www.lenart.si/
LENDAVA http://www.lendava.si/
LOGATEC http://www.logatec.si/
MAKOLE http://www.obcina-makole.si/
MARIBOR http://www.maribor.si/
MURSKA SOBOTA http://www.murska-sobota.si/sl/
NOVA GORICA http://www.nova-gorica.si/
PIRAN http://www.piran.si/
PIVKA http://www.pivka.si/
POSTOJNA http://www.postojna.si/
PTUJ http://www.ptuj.si/
RADOVLJICA http://www.radovljica.si/
RUŠE http://www.ruse.si/
SLOVENSKA BISTRICA http://www.slovenska-bistrica.si/
SLOVENSKE KONJICE http://www.slovenskekonjice.si/
ŠKOFJA LOKA http://www.skofjaloka.si/
VELENJE http://www.velenje.si/
VRANSKO http://www.vransko.si/
VRHNIKA http://www.vrhnika.si/
ZAGORJE OB SAVI http://www.zagorje.si/