Izstopi iz avta in se sprehodi, zapelji se s kolesom ali odpelji z javnim prevozom. Pridruži se prizadevanjem za zmanjšanje porabe energije, omejitev porabe derivatov nafte in za manj onesnaževanja. Promet namreč za vir energije uporablja drago uvoženo nafto, za katero v Evropski uniji na leto plačamo 210 milijard evrov. Nafta je tudi »nevarno« gorivo, saj cestni promet poleg 30 % vseh izpustov CO2 ustvarja tudi drobne delce, dušikove okside in hlapne organske snovi, ki močno škodujejo zdravju.

Energija je vsak dan dražja. Prizadevanja za energetsko varčnost so zato ključnega pomena za vsako skupnost, ki si želi varno prihodnost. Promet je v naši državi največji porabnik energije, zato je to področje, na katerem lahko naredimo še veliko za energetsko varnejšo prihodnost.

Da bi preprečili dramatične posledice podnebnih sprememb, moramo v Evropi do leta 2050 zmanjšati izpuste do 95 odstotkov, kar pa nam ne bo uspelo, če bomo avto uporabljali tako veselo. Vzemi pot pod noge ali sedi na kolo in tako uporabljaj najčistejši, najcenejši in najbolj zdrav način mobilnosti. Javni prevoz je tudi dobra ideja, saj porabi kar 4-krat manj energije za enega potnika kot avtomobil.

Fosilnim gorivom se čas nepreklicno izteka, saj jih je na voljo vedno manj, mi pa jih porabimo vedno več. In kaj, ko jih bo zmanjkalo? Ne čakaj na ta trenutek, že danes začni potovati drugače in poišči sebi najljubši alternativni pogon.


PRILOŽNOSTI ZA SPREMEMBO

Reševanje problemov, ki jih povzroča povečevanje avtomobilskega prometa, ni nujno nemogoča naloga. Vendar zahteva celovito spremembo prometne politike tako države kot lokalnih skupnosti.

IZBOLJŠANJE STORITEV JAVNEGA PREVOZA
Pogostejša uporaba javnega prevoza je eden ključnih ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, pri tem ima največjo vlogo ravno aktivna prometna politika lokalnih skupnosti. Napredne skupnosti tako že spodbujajo uporabo javnih prevoznih sredstev in hkrati poskrbijo za sodoben javni prevoz, ki je konkurenčen glede časa prevoza, cene in tudi udobja.
Tako je Ljubljana jeseni 2008 postala vodilno mesto štiriletnega projekta Evropske komisije Civitas Elan, katerega glavni cilj je razvoj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema. Projekt namenja veliko pozornosti razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije, uporabi informacijske tehnologije v prometu, povečanju dostopnosti javnega prometa za vse ter vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti.
Odlične primere dobre prakse so v Sloveniji ponudili tudi Koper , Nova Gorica, Murska Sobota, Velenje in Kranj.


SODELOVANJE PREBIVALCEV
Zelo pomembno je sodelovanje prebivalcev. Pobude – kot je na primer tudi Evropski teden mobilnosti – intenzivno ozaveščajo javnost glede trajnostne mobilnosti in pri prebivalcih sprožajo potrebo po spreminjanju njihovih potovalnih navad.

»BOLJŠA« CENA GORIV
Da bi dosegli zmanjšanje izpustov CO2, so pomembne obveze proizvajalcev motornih vozil, da bodo optimizirali porabo goriv, in dolžnost prodajalcev avtomobilov, da potrošnike dejavno obveščajo o varčni rabi goriv in izpustih CO2. Vendar bi morali več storiti tudi z ukrepi fiskalne politike pri promociji učinkovitosti goriv oziroma z izdelano cenovno politiko glede cen motornih goriv.

TRAJNOSTNA RABA BIOGORIV
Biogoriva so alternativna pogonska goriva, ki lahko pod pogojem, da so trajnostno pridobljena, predstavljajo delček rešitve problema. Lahko se uporabljajo v čisti obliki ali mešanici. Pridobljena so s predelavo rastlinskih olj ali predelavo drugih bioloških materialov in ne onesnažujejo okolja toliko kot običajna motorna goriva. Proizvodnja in raba biogoriv morata biti kljub temu pogojeni s trajnostnimi kriteriji.