topLeftCorner
SLOVENSKI ORGANIZATORJI

Slovenija je pri obeh pobudah, evropskem tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila, sodelovala vsa leta.

Ministrstvo za okolje in prostor, ki je nacionalni koordinator pobud, povabi lokalne skupnosti k sodelovanju in jim z materiali, namenjenimi ozaveščanju, pomaga pri izvedbi pobud. Glavne izvajalke pobud so pravzaprav občine, saj so nazadnje te pristojne, da določijo prometne režime v mestih. Pri pobudi sodeluje vsako leto od 20 do 26 občin.

Lokalne skupnosti, ki sodelujejo pri tednu mobilnosti, vsak dan v tednu pripravijo tematske dogodke v zvezi z dolgoročno trajnostno mobilnostjo v mestih. Stalni poudarki so: javni prevoz, kolesarjenje, hoja, upravljanje mobilnosti, odgovorna raba avtomobila, mobilnost in zdravje, žive ulice/zelene poti.

En dan v omenjenem tednu, ne nujno na evropski dan brez avtomobila (22. september), sodelujoča mesta zaprejo del središč za ves motorni promet, razen za tiste, ki uporabljajo okolju prijazna prevozna sredstva, oziroma druge posamezne izjeme (npr. intervencijska vozila). Občine svojim prebivalcem in drugim omogočijo doživetje mesta brez avtomobila (različni ogledi na različne načine, kulturne vsebine …) ter vključijo čim več lokalnih interesnih skupin, npr. podjetja, trgovce, šole, nevladne organizacije ipd. Dogajanje in dobro vzdušje, ki nastane ob pripravljenih dogodkih, naj bi prepričala prebivalce in mestne oblasti, da je mogoče to občutje z novo in trajnostno ureditvijo prometa razširiti na vse leto in v dobro vseh. To dobro sega na področje varstva okolja, zdravja in kakovosti življenja.


OBARVAJTE NEBO MODRO

Preden naslednjič sedete v avtomobil, bodite pozorni tudi na njegovo »temno plat«. Promet namreč zelo škodi vašemu zdravju, uničuje okolje ter povzroča ogromne stroške in podnebne spremembe. Vsakič, ko se odpoveste vožnji z avtomobilom, neposredno prispevate k bolj kakovostnemu življenju v svojem mestu!

SEDEM SKRITIH ŽRTEV AVTOMOBILA

Mir

Promet vpliva na slabše spanje in je eden od dejavnikov stresa.

Mir
Statistično je 50 odstotkov vseh poti z avtomobilom tako kratkih, da bi jih brez težav premagali s kolesom ali peš.

Mir
Prometni zastoji in vožnje zaradi nakupov »kradejo« prosti čas.

Mir
Onesnaženost zraka med otroki povečuje pojav astme, alergij, zmanjšuje funkcijo pljuč ter povzroča nizko porodno težo in prezgodnjo smrt.

Mir
Zaradi izpustov plinov v prometu in hrupa se povečujejo dihalne težave in obolenja ter povečujejo možnosti srčnega infarkta in drugih srčno-žilnih bolezni.

Mir
Glavni razlog za smrt mladostnikov do 25. leta v EU so prometne nesreče.

Mir
Onesnažen zrak skrajša pričakovano življenjsko dobo tudi za 36 mesecev.

POSTAVITE SE ZASE

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI vas vabi, da se v prizadevanju za bolj kakovosten zrak v mestih pridružite 220 milijonom ljudi po vsej Evropi. Spremenite svoje potovalne navade v korist čistejšim oblikam prevoza. Delodajalcu predlagajte spodbujanje nadomestnih oblik prevoza na delo. Od lokalnih oblasti zahtevajte informacije o kakovosti zraka in ukrepe za njegovo čistočo.

ZADIHAJMO S POLNIMI PLJUČI je osrednja tema evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka v 22 slovenskih občinah. Številna mesta in kraji bodo zaprli del svojih ulic za avtomobile in tako opozorili na nujnost izboljšanja kakovosti zraka, ki ga dihamo.

 
Ministrstvo za okolje in prostorSlovenske železnice