topLeftCorner
Stran je namenjena razrednikom v osnovnih šolah, ki sodelujejo v nagradni igri EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI.
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI PELJE NA IZLET!

Katerikoli razred na osnovni šoli lahko sodeluje v vseslovenski nagradni igri, katere namen je izboljšati znanje šolarjev o problematiki prometa, onesnaževanja zraka in trajnostne mobilnosti. Razredniki, ki se odločijo za sodelovanje v nagradni igri, razdelijo med učence poseben anketni list, ki ga vsak učenec izpolni doma, s pomočjo svojih staršev.

Anketni list vsebuje vprašanja o količini kilometrov, ki jih družina učenca prevozi na dan in na teden, ter o količini izpustov CO2, ki jih s tem spustijo v okolje. S pomočjo tako pridobljenih podatkov razrednik skupaj z učenci združi odgovore učencev v poseben anketni list za razred. Ob tem razred opravi vodeni pogovor o problematiki trajnostne mobilnosti in onesnaževanja zraka v skladu z navodili na anketnem listu za razred. Izpolnjen anketni list morajo razredniki poslati najkasneje do 8. oktobra 2008 na naslov:

g. Andrej Vuga
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana

Izmed prispelih anketnih listov za razrede bo izžrebanih 10 razredov, ki jih bo izžrebala tričlanska komisija Ministrstva za okolje in prostor. Ti razredi si bodo do konca leta 2008 lahko izbrali potovanje z vlakom Slovenskih železnic na katerikoli relaciji v notranjem prometu.

ANKETNI LIST ZA ŠOLARJE
ANKETNI LIST ZA UČITELJE
LETAK - SPREDAJ
LETAK - ZADAJ


 OBARVAJTE NEBO MODRO

Preden naslednjič sedete v avtomobil, bodite pozorni tudi na njegovo »temno plat«. Promet namreč zelo škodi vašemu zdravju, uničuje okolje ter povzroča ogromne stroške in podnebne spremembe. Vsakič, ko se odpoveste vožnji z avtomobilom, neposredno prispevate k bolj kakovostnemu življenju v svojem mestu!

SEDEM SKRITIH ŽRTEV AVTOMOBILA

Mir

Promet vpliva na slabše spanje in je eden od dejavnikov stresa.

Mir
Statistično je 50 odstotkov vseh poti z avtomobilom tako kratkih, da bi jih brez težav premagali s kolesom ali peš.

Mir
Prometni zastoji in vožnje zaradi nakupov »kradejo« prosti čas.

Mir
Onesnaženost zraka med otroki povečuje pojav astme, alergij, zmanjšuje funkcijo pljuč ter povzroča nizko porodno težo in prezgodnjo smrt.

Mir
Zaradi izpustov plinov v prometu in hrupa se povečujejo dihalne težave in obolenja ter povečujejo možnosti srčnega infarkta in drugih srčno-žilnih bolezni.

Mir
Glavni razlog za smrt mladostnikov do 25. leta v EU so prometne nesreče.

Mir
Onesnažen zrak skrajša pričakovano življenjsko dobo tudi za 36 mesecev.

POSTAVITE SE ZASE

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI vas vabi, da se v prizadevanju za bolj kakovosten zrak v mestih pridružite 220 milijonom ljudi po vsej Evropi. Spremenite svoje potovalne navade v korist čistejšim oblikam prevoza. Delodajalcu predlagajte spodbujanje nadomestnih oblik prevoza na delo. Od lokalnih oblasti zahtevajte informacije o kakovosti zraka in ukrepe za njegovo čistočo.

ZADIHAJMO S POLNIMI PLJUČI je osrednja tema evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka v 22 slovenskih občinah. Številna mesta in kraji bodo zaprli del svojih ulic za avtomobile in tako opozorili na nujnost izboljšanja kakovosti zraka, ki ga dihamo.

 
Ministrstvo za okolje in prostorSlovenske železnice