topLeftCorner
PRILOŽNOSTI ZA SPREMEMBO

Reševanje problemov, ki jih povzroča povečevanje avtomobilskega prometa, ni nujno nemogoča naloga. Vendar zahteva celovito spremembo prometne politike tako države kot lokalnih skupnosti.

IZBOLJŠANJE STORITEV JAVNEGA PREVOZA
Pogostejša uporaba javnega prevoza je eden ključnih ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, pri tem ima največjo vlogo ravno aktivna prometna politika lokalnih skupnosti. Napredne skupnosti tako že spodbujajo uporabo javnih prevoznih sredstev in hkrati poskrbijo za sodoben javni prevoz, ki je konkurenčen glede časa prevoza, cene in tudi udobja. Odlična primera dobre prakse sta v Sloveniji ponudila mesti Koper in Nova Gorica.

SODELOVANJE PREBIVALCEV
Zelo pomembno je sodelovanje prebivalcev. Pobude – kot je na primer tudi Evropski teden mobilnosti – intenzivno ozaveščajo javnost glede trajnostne mobilnosti in pri prebivalcih sprožajo potrebo po spreminjanju njihovih potovalnih navad.»BOLJŠA« CENA GORIV
Da bi dosegli zmanjšanje izpustov CO2, so pomembne obveze proizvajalcev motornih vozil, da bodo optimizirali porabo goriv, in dolžnost prodajalcev avtomobilov, da potrošnike dejavno obveščajo o varčni rabi goriv in izpustih CO2. Vendar bi morali več storiti tudi z ukrepi fiskalne politike pri promociji učinkovitosti goriv oziroma z izdelano cenovno politiko glede cen motornih goriv.

TRAJNOSTNA RABA BIOGORIV
Biogoriva so alternativna pogonska goriva, ki lahko pod pogojem, da so trajnostno pridobljena, predstavljajo delček rešitve problema. Lahko se uporabljajo v čisti obliki ali mešanici. Pridobljena so s predelavo rastlinskih olj ali predelavo drugih bioloških materialov in ne onesnažujejo okolja toliko kot običajna motorna goriva. Proizvodnja in raba biogoriv morata biti kljub temu pogojeni s trajnostnimi kriteriji.OBARVAJTE NEBO MODRO

Preden naslednjič sedete v avtomobil, bodite pozorni tudi na njegovo »temno plat«. Promet namreč zelo škodi vašemu zdravju, uničuje okolje ter povzroča ogromne stroške in podnebne spremembe. Vsakič, ko se odpoveste vožnji z avtomobilom, neposredno prispevate k bolj kakovostnemu življenju v svojem mestu!

SEDEM SKRITIH ŽRTEV AVTOMOBILA

Mir

Promet vpliva na slabše spanje in je eden od dejavnikov stresa.

Mir
Statistično je 50 odstotkov vseh poti z avtomobilom tako kratkih, da bi jih brez težav premagali s kolesom ali peš.

Mir
Prometni zastoji in vožnje zaradi nakupov »kradejo« prosti čas.

Mir
Onesnaženost zraka med otroki povečuje pojav astme, alergij, zmanjšuje funkcijo pljuč ter povzroča nizko porodno težo in prezgodnjo smrt.

Mir
Zaradi izpustov plinov v prometu in hrupa se povečujejo dihalne težave in obolenja ter povečujejo možnosti srčnega infarkta in drugih srčno-žilnih bolezni.

Mir
Glavni razlog za smrt mladostnikov do 25. leta v EU so prometne nesreče.

Mir
Onesnažen zrak skrajša pričakovano življenjsko dobo tudi za 36 mesecev.

POSTAVITE SE ZASE

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI vas vabi, da se v prizadevanju za bolj kakovosten zrak v mestih pridružite 220 milijonom ljudi po vsej Evropi. Spremenite svoje potovalne navade v korist čistejšim oblikam prevoza. Delodajalcu predlagajte spodbujanje nadomestnih oblik prevoza na delo. Od lokalnih oblasti zahtevajte informacije o kakovosti zraka in ukrepe za njegovo čistočo.

ZADIHAJMO S POLNIMI PLJUČI je osrednja tema evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka v 22 slovenskih občinah. Številna mesta in kraji bodo zaprli del svojih ulic za avtomobile in tako opozorili na nujnost izboljšanja kakovosti zraka, ki ga dihamo.

 
Ministrstvo za okolje in prostorSlovenske železnice