Dosedanje teme

Evropski teden mobilnosti vsako leto poteka v tesnem sodelovanju s številnimi mesti, ki pripravijo veliko dogodkov, prireditev in akcij, katerih osnovnih namen je opozoriti na težave, ki jih povzročajo netrajnostno naravnane oblike mobilnosti. Vsako leto sodelujoča mesta in lokalne skupnosti na različne načine in z različnimi pristopi opozorijo ne neki poseben vidik mobilnosti.

2016: Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost

Tema izpostavlja, da je vlaganje v trajnostno mobilnost izvrstna investicija. Raziskave so namreč pokazale, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Vrednost nepremičnin v mestih z dobro kolesarsko infrastrukturo in učinkovitim javnim prevozov je višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni pešci in kolesarji pa so bolj zdravi in delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov. Vse to ima pozitiven vpliv na ekonomski položaj lokalne skupnosti.

2015: Izbiraj. Spreminjaj. Združuj

Za vrsto mobilnosti se pogosto odločamo iz navade, ne da bi premislili, ali je za nas, našo konkretno pot in potrebe res najbolj učinkovita. Tema leta 2105 nas je želela spodbuditi k razmisleku o multimodalnosti, torej o vseh možnostih prevoza, ki so nam na voljo. Kombiniranje različnih prevoznih sredstev nam namreč pogosto omogoči prijetnejši in hitrejši način potovanja v mestih.

2014: Naše ulice, naše odločitve

Večino preteklega stoletja smo v Evropi urbana območja načrtovali tako, da so bila kar najbolj prijazna avtomobilom. Ulice naših mest so z leti postale vse manj prijetne za druženje, vse manj varne in vse manj zdrave. Tema »Naše ulice, naše odločitve« nas opozarja na dejstvo, da vsak izmed nas vpliva na kakovost našega prostora z odločitvami o tem, kako bo hodil na delo, v šolo in po dnevnih opravkih.

2013: Vaš korak za čistejši zrak

Dokazano je, da onesnaženost zraka zaradi prometa povzroča resne zdravstvene probleme in celo prezgodnjo smrt. V mestih so prav avtomobili tisti, ki so krivi za največji delež zdravju in okolju škodljivih izpustov. Osrednja tema ETM 2013 je zato opozarjala, da imamo meščanke in meščani sami moč storiti marsikaj, saj lahko že majhne spremembe v naših potovalnih navadah izjemno vplivajo na kakovost življenja in zraka v mestih.

2012: Prava smer je gibanje

Osnovna tema ne govori o fizičnem premikanju, kakor bi na hitro lahko sklepali, temveč v sebi skriva več: predvsem to, da želimo živeti v mestih s čistim zrakom, z manj hrupa in večjo kakovostjo življenja. To so smeri, v katere se želimo premikati in na katere je opozarjal ta Evropski teden mobilnosti.

2011: Potujmo drugače

Ključna beseda tega Evropskega tedna mobilnosti je bila energija, saj je promet tisti potratnež, ki v Evropi porabi največ energije – kar tretjino, v Sloveniji pa celo še več – vrtoglavih 40 %. Osrednja tema je poudarjala alternativne načine mobilnosti in pogona vozil z namenom, da se zmanjša naša odvisnost od nafte.

2010: Potuj pametneje, živi bolje

Evropski teden mobilnosti se je leta 2010 osredotočil na resne posledice, ki jih ima pretirana uporaba osebnega avtomobila na zdravje in telesno težo. Če vsaj eno vožnjo z avtom na dan nadomestimo s hojo ali kolesarjenjem, lahko redno telesno aktivnost spotoma in tako rekoč brez stroškov vključimo v vsakdanje življenje. Hkrati zmanjšamo tudi škodljiv vpliv na okolje.

2009: Dobra klima mojega mesta

Osredna tema že osmega Evropskega tedna mobilnosti opozarja na klimatske spremembe, saj je transport najhitreje rastoči vir izpustov CO2 iz fosilnih goriv in tako največji razlog za klimatske spremembe. Hkrati izbrana tema prijazno namigne tudi na bolj sproščeno, zabavno in zdravo vzdušje v mestih, ki niso okupirana z avtomobilsko pločevino.

2008: Zadihajmo s polnimi pljuči

Kakovost zraka v večini evropskih mest je še vedno slaba, pri čemer onesnaževala dokazano vplivajo na bolezni dihal, srca in ožilja. Evropski državljani onesnaževanje zraka uvrščajo na vrh seznama okoljskih vprašanj. Zato letos Evropski teden mobilnosti lokalne skupnosti spodbuja k ozaveščanju ter uvajanju trajnih ukrepov za zmanjševanje ravni onesnaženosti zraka in izpustov CO2.

2007: Vesela ulica

Prerazporeditev cestnega prostora ni namenjena oteževanju življenja voznikom avtomobilov, ampak povečanju izbire oblik mobilnosti in izboljšanju kakovosti urbanega življenja vseh prebivalcev.

2006: Podnebne spremembe

Hitro spreminjajoče se podnebje je eden največjih globalnih izzivov, s katerimi se srečujemo danes. V Evropi je leta 2005 globalno segrevanje povzročilo rekordno število naravnih nesreč, ki so ogrozile Španijo, Portugalsko, Italijo, Bolgarijo, Romunijo ter tudi Avstrijo in Nemčijo.

2005: Drugače na pot

Cilj četrtega tedna mobilnosti je bil ozavestiti ljudi o škodljivih posledicah pretirane rabe avtomobilov, s široko paleto trajnostnih ukrepov zmanjšati število voženj z avtomobilom ter tako spodbuditi ljudi k uporabi alternativnih vrst prevoza na delo.

2004: Varne ceste za otroke

Otroci potrebujejo varen prostor za igro, športne dejavnosti in druženje z vrstniki ter priložnost za samostojno raziskovanje okolja. Zato je bil glavni cilj evropskega tedna mobilnosti 2004 oblikovanje varnega in prijetnega mesta ter zmanjšanje nevarnosti za otroke v prometu.

2003: Dostopnost

Drugi Evropski teden mobilnosti si je za glavno temo izbral vprašanje dostopnosti. Cilj projekta je bil ustvariti prijazno mesto, ki ponuja trajnostno mobilnost vsem prebivalcem, tako da se prilagodi specifičnim potrebam različnih družbenih skupin.

Evropski teden mobilnosti 2002

Prvi Evropski teden mobilnosti, ki je potekal med 16. in 22. septembrom 2002, je obsegal tedenski program dogodkov, namenjenih ozaveščanju ljudi glede različnih vidikov trajnostne mobilnosti.

Do pričetka: dni ur min s

Z mladimi o trajnostni mobilnosti

Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade

Več si preberite v programu (PDF)