Slovenske občine v ETM

Slovenija v obeh pobudah, Evropskem tednu mobilnosti in Dnevu brez avtomobila, sodeluje vsa leta.

Ministrstvo za infrastrukturo, ki je nacionalni koordinator pobud, povabi lokalne skupnosti k sodelovanju in jim z gradivi, namenjenimi ozaveščanju, ter naborom aktivnosti pomaga pri izvedbi. A glavne izvajalke pobud so občine, ki so tudi odgovorne in pristojne za lastne prometne ureditve. Število sodelujočih občin pri nas ves čas raste, zadnja leta naravnost skokovito. Leta 2015 je iz okoli trideset občin, kjer se je število sodelujočih gibalo vrsto let, poskočilo na 60 občin, leta 2016 pa je v pobudi sodelovalo že rekordnih 74 občin.

Sodelujoče lokalne skupnosti vsak dan med Evropskim tednom mobilnosti pripravijo tematske dogodke, povzane z dolgoročno trajnostno mobilnostjo v mestih. Stalni poudarki so: javni prevoz, kolesarjenje, hoja, upravljanje mobilnosti, odgovorna raba avtomobila, mobilnost in zdravje, žive ulice/zelene poti.

En dan v omenjenem tednu, ne nujno na evropski Dan brez avtomobila (22. september), sodelujoča mesta zaprejo del središč za motorni promet. Občine svojim prebivalcem in obiskovalcem omogočijo doživetje mesta brez avtomobila, organizirajo različne izobraževalne, kulturne in zabavne dogodke ter v dogajanje vključijo čim več lokalnih interesnih skupin, kot so podjetja, trgovci, šole, različna društva in nevladne organizacije. Pestro dogajanje in prijetno vzdušje, ki nastane ob pripravljenih dogodkih, pokažeta prebivalcem in mestnim oblastem, da je mogoče to občutje z novo in trajnostno ureditvijo prometa razširiti na vse leto in v dobro vseh.To dobro sega na področje varstva okolja, zdravja in kakovosti življenja.


Sodelujoče občine ETM 2016

Do pričetka: dni ur min s

Z mladimi o trajnostni mobilnosti

Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade

Več si preberite v programu (PDF)