• Domov
  • Kdo organizira in zakaj?

Kdo organizira in zakaj?

 

Kdo organizira in zakaj?

Če se bomo premikali pametneje, bomo tudi živeli bolje

Dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Vsakega 22. septembra lahko lokalne
skupnosti predstavijo svoja mestna središča v drugačni luči in izvedejo ključne dejavnosti, namenjene
omejevanju avtomobilskega prometa na določenih območjih, spodbujanju uporabe trajnostnih oblik
mobilnosti ter ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove izbire potovalnega načina.

Občine vsako leto dobijo prostor za promocijo pobud za trajnostno mobilnost in dvig ozaveščenosti prebivalcev.

Z leti je dan brez avtomobila pod okriljem Evropske komisije prerasel v Evropski teden mobilnosti. Ta
občinam vsako leto ponudi prostor za promocijo pobud za trajnostno mobilnost in dvig ozaveščenosti
prebivalcev. Zavzete lokalne skupnosti lahko ta čas izkoristijo za vzpostavitev partnerstev z zainteresiranimi skupinami, sodelovanje in povezovanje med občinami ter za uvedbo novih dolgoročnejših politik in trajnih ukrepov v zvezi z mobilnostjo.

Leta 2015 sta se združila Evropski teden mobilnosti in kampanja Potuj raznoliko (Do the Right Mix), s
čimer so aktivnosti potekale vse leto, hkrati pa se je razširil tudi krog sodelujočih. Poleg občin so k prijavi svojih aktivnosti prek pobude MOBILNOSTNE AKCIJE vse leto vabljene tudi različne organizacije, kot so šole, javna in zasebna podjetja, društva ter vse druge nevladne organizacije oziroma združenja. Tako nastaja velika skupnost najrazličnejših zagovornikov trajnostne mobilnosti, ki si med seboj lahko
izmenjujejo izkušnje, ideje in nasvete.

Loader