• Domov
  • Kdo organizira in zakaj?

Kdo organizira in zakaj?

 

Kdo organizira in zakaj?

Vsa Evropa išče pot iz prometne zagate

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Vsakega 22. septembra lahko lokalne skupnosti predstavijo svoja mestna središča v drugačni luči in izvedejo ključne dejavnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na določenih območjih, spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove izbire potovalnega načina.

Zavzete lokalne skupnosti lahko ta čas izkoristijo za vzpostavitev partnerstev z zainteresiranimi skupinami.

Z leti je dan brez avtomobila prerasel v Evropski teden mobilnosti. Ta vsako leto ponudi mestom, združenjem in organizacijam prostor za promocijo pobud za trajnostno mobilnost v mestih ter dvig ozaveščenosti prebivalcev. Zavzete lokalne skupnosti lahko ta čas izkoristijo za vzpostavitev partnerstev z zainteresiranimi skupinami, sodelovanje in povezovanje med mesti ter uvedbo novih dolgoročnejših politik in trajnih ukrepov v zvezi z mobilnostjo.

Leta 2015 sta se združila Evropski teden mobilnosti in kampanja Potuj raznoliko (Do the Right Mix), s čimer so se aktivnosti razširile na vse leto, hkrati pa se je razširil tudi krog sodelujočih. Poleg občin so k prijavi svojih aktivnosti na platformi MOBILITYACTIONS vse leto vabljene tudi vse druge organizacije, kot so šole, javna in zasebna podjetja, društva ter vse druge nevladne organizacije oziroma združenja. Tako nastaja velika skupnost najrazličnejših aktivistov, ki si med seboj lahko izmenjujejo izkušnje, ideje in nasvete.

Loader