Za koordinatorje

 

Pri organizaciji Evropskega tedna mobilnosti vsako leto sodeluje vse več občin, ki na takšen način v svoja okolja uvajajo sodobnejše in človeku prijaznejše oblike načrtovanja in upravljanja prometa. Občinam je v pomoč širok nabor gradiv in preizkušenih aktivnosti, ki jih lahko izvajajo same ali v sodelovanju z drugimi občinami. Aktivnosti spodbujajo promocijo, izobraževanje in ozaveščanje različnih ciljnih skupin o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja. Cilj teh aktivnosti je preizkušanje in uvedba trajnih prometnih ukrepov.

 

Pristopna listina ETM 2021 za občine

Župan oziroma županja občine, ki želi uradno sodelovati v Evropskem tednu mobilnosti 2021, podpiše in z žigom potrdi pristopno listino. Izjavo je potrebno po elektronski pošti oddati nacionalni koordinatorki ETM mag. Poloni Demšar Mitrovič (Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana) na mzi.etm@gov.si.

 

Nacionalni dogodki ETM

 

Grafična podoba ETM

Za bolj usklajeno oblikovanje promocijskih gradiv so občinam na voljo logotipi, spletne pasice in pripravljene predloge za različne tiskovine.

 

Razno

Loader