• Domov
  • Gradiva za koordinatorje

Gradiva za koordinatorje

 

 

Pristopna listina ETM 2021 za občine

Župan oziroma županja občine, ki želi uradno sodelovati v Evropskem tednu mobilnosti 2021, podpiše in z žigom potrdi pristopno listino. Izjavo je potrebno po elektronski pošti oddati nacionalni koordinatorki ETM mag. Poloni Demšar Mitrovič (Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana) na mzi.etm@gov.si.

 

Grafična podoba za ETM 2021

Za bolj usklajeno oblikovanje promocijskih gradiv so občinam na voljo logotipi, spletne pasice in pripravljene predloge za različne tiskovine.

Dodatni grafični material z uradne spletne strani ETM

Logotipi, maskota ETM, oznake, navodila za oblikovalce

 

Logotipi za obvezno označevanje aktivnosti (za sofinancirane občine v JR ETM 2021)

 

Uradni promocijski video ETM 2021

Ogled in prenos promocijskega videa

*Video si prenesite z desnim klikom na video in nato "shrani video kot", da si ga shranite na vaš računalnik.

Gradiva s 5. nacionalne konference o trajnostni mobilnosti

 

Razno

Loader