Gradiva za koordinatorje

 

 

Pristopna listina ETM 2024 za občine

Župan oziroma županja občine, ki želi uradno sodelovati v Evropskem tednu mobilnosti 2024, podpiše in z žigom potrdi pristopno listino. Izjavo je potrebno po elektronski pošti oddati na gp.mope@gov.si

Katalog aktivnosti za ETM 2024

Nabor aktivnosti izhaja iz potreb občin in obsega široko paleto vsebin, iz katerih lahko vsaka občina izbere zanjo najbolj koristne oziroma učinkovite, glede na stanje prometa v občini, njeno velikost, lego in druge značilnosti.

Sporočila za javnost ETM 2024

Pripenjamo pripravljena sporočila za javnost: 

Priročnik za spletno komuniciranje občin

Pripenjamo pripravljen priročnik za komuniciranje občin. Vsebino za komuniciranje pa lahko najdete med komunikacijskimi gradivi. 

Aktivna mobilnost, zdravje in dobro počutje

Hoja in kolesarjenje v šolo, službo in po vsakodnevnih opravkih povečujeta celodnevno količino opravljene telesne dejavnosti. Redna aktivna mobilnost, v zdravem in prijetnem okolju, dobro vpliva na naše počutje, spanje, spomin in zbranost, pripomore k boljši telesni pripravljenosti in dobri samopodobi.

Grafična podoba za ETM 2024

Za bolj usklajeno oblikovanje promocijskih gradiv so občinam na voljo logotipi, spletne pasice in pripravljene predloge za različne tiskovine.

Dodatni grafični material

Uradni CGP ETM -logotipi, maskota, oznake, navodila za oblikovalce

Obvezni logotipi za aktivnosti, sofinancirane v okviru JR ETM 2024

Priporočila za izvedbo aktivnosti Pospravimo ulice v okviru ETM

Priporočila za delo z mladimi v okviru ETM

Cilj opisanih aktivnosti je spodbuditi potencial mladih med 15 in 29 let za pozitivne spremembe in inovacije na področju trajnostne mobilnosti ter jih pritegniti k angažiranemu aktivnemu državljanstvu. Dodatne teme mladih so dostopne na European Year of Youth 2022. 

Gradiva za izvedbo delavnic za starostnike v okviru ETM

Gradiva so bila pripravljena za izvedbo delavnice za starostnike - Ostanimo mobilni, vendar se lahko prilagodijo in uporabijo za katerikoli dogodek ali delavnico v okviru ETM.

Gradiva za izvajanje spremljane hoje v šolo s Pešbusom in Bicivlakom

Katalogi dobrih praks ETM

Prenesite si Kataloge dobrih praks slovenskih občin Evropskega tedna mobilnosti.

Loader