Gradiva za koordinatorje

 

Katalog aktivnosti za ETM 2022

Predlagane aktivnosti izhajajo iz potreb občin in ponujajo na izbiro široko paleto vsebin, iz katere lahko vsaka občina izbere tiste, ki jih ocenjuje kot najbolj koristne oziroma učinkovite glede na stanje prometa v občini, velikost občine, njeno lego in druge značilnosti v prostoru.

Predlagane aktivnosti služijo kot kreativna osnova za izvajanje programa aktivnosti ETM, katere se prilagodi potrebam in zmožnostim prijaviteljem.

 

Pristopna listina ETM 2022 za občine

Župan oziroma županja občine, ki želi uradno sodelovati v Evropskem tednu mobilnosti 2022, podpiše in z žigom potrdi pristopno listino. Izjavo je potrebno po elektronski pošti oddati nacionalni koordinatorki ETM mag. Poloni Demšar Mitrovič (Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana) na mzi.etm@gov.si.

 

GRADIVA ETM 2021 ⬇️

 

Grafična podoba za ETM 2021

Za bolj usklajeno oblikovanje promocijskih gradiv so občinam na voljo logotipi, spletne pasice in pripravljene predloge za različne tiskovine.

Dodatni grafični material z uradne spletne strani ETM

Logotipi, maskota ETM, oznake, navodila za oblikovalce

 

Logotipi za obvezno označevanje aktivnosti (za sofinancirane občine v JR ETM 2021)

 

Uradni promocijski video ETM 2021

Ogled in prenos promocijskega videa

*Video si prenesite z desnim klikom na video in nato "shrani video kot", da si ga shranite na vaš računalnik.

 

Gradiva s 5. nacionalne konference o trajnostni mobilnosti

PowerPoint predstavitvi z dogodka lokalnih koordinatorjev ETM 2021

Gradiva za organizacijo dogodkov ETM

Datoteke se navezujejo na delavnice za starejše - Ostanimo mobilni, vendar se lahko uporabijo za katerikoli dogodek ali delavnico za ETM.

Loader