Tema za leto 2024

 

Tema 23. izvedbe Evropskega tedna mobilnosti je »Udoben javni prostor – za vse.«

Kakovostno urejen javni prostor prinaša v vsako skupnost številne koristi. Kjer koli so prebivalci, njihovi načini opravljanja vsakodnevnih in drugih poti ter njim pomembne dejavnosti enakovredno obravnavani, je kakovost življenja boljša: več je socialne pravičnosti, večja je varnost, manj je hrupa in onesnaženosti zraka.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI vabi k odločitvi za enakovrednejšo obravnavo javnega prostora – v njem se morajo enako varno in udobno gibati vsi, še posebej pešci in kolesarji. Spremljajte dogodke letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti in prispevajte k večji prepoznavnosti pomena vsem dostopnega javnega prostora.

Kako varčne poti vplivajo na višjo kakovost življenja?

Različne oblike aktivne mobilnosti (na primer hoja ali kolesarjenje), uporaba javnega prevoza kot tudi sopotništvo in souporaba avtomobila pomenijo nižje stroške za posameznika, povzročajo pa tudi manj okoljske škode in prinašajo manj negativnih učinkov na zdravje. Večja uporaba varčnih načinov mobilnosti pomeni tudi številne pozitivne posledice – na primer manjše javnozdravstvene stroške zaradi manjšega števila nesreč in bolezni, več javnega prostora, namenjenega premikanju in druženju (avtomobil je najbolj potraten »uporabnik« prostora), kot tudi bolj zadovoljno skupnost.

Javni prostor je dragocen vir, ki ga moramo negovati in varovati.

Javni prostor prinaša veliko družbenih, zdravstvenih in gospodarskih koristi. Je prostor za druženje, izmenjavo idej, sprostitev, kulturno udejstvovanje in aktivno državljanstvo. Kakovostno načrtovan in urejen javni prostor zagotavlja dostopnost in udobnost uporabe za vse skupine prebivalcev in obiskovalcev, udejanja načela trajnostnega razvoja ter je nenehno vzdrževan.

 Omejevanje motornega prometa v javnem prostoru ima številne pozitivne učinke.

Umik motornega prometa iz javnega prostora izboljša dostopnost za pešce, kolesarje in invalide, obenem pa spodbuja uporabo trajnostnih potovalnih načinov in enakovredno rabo prostora. Poleg tega zmanjša onesnaženje zraka in hrup, izboljša zdravje ljudi ter poveča varnost, še posebej za otroke in starejše.Manj avtomobilov pomeni tudi manj zastojev in manj slabe volje.

 Javni prostor z več zelenja je prijetnejši za bivanje, druženje, sprostitev in uživanje.

Pomemben del javnega prostora so zelene površine. Nov prostor zanje je mogoče zagotoviti tudi z umikom površin za motorni promet. Parki in zeleni prostori lahko delujejo kot pljuča mesta. Pomagajo pri uravnavanju mikroklime in podnebnih sprememb. Enostaven dostop do zelenih površin zmanjšuje stres, izboljša duševno zdravje in spodbuja telesno dejavnost.

Javni prostor ustvarja strpnejšo in bolj vključujočo skupnost.

Javni prostor je ključen za svobodno izmenjavo idej in mnenj, saj omogoča zbiranje, izmenjavo ter izražanje teh. Je tudi prizorišče dogodkov, ki krepijo občutek pripadnosti skupnosti. Takšen prostor omogoča druženje in povezovanje ljudi iz različnih okolij ter družbenih slojev. To spodbuja socialno vključenost, zmanjšuje neenakosti ter ustvarja strpnejšo in živahnejšo skupnost.

 Preudarno upravljanje javnega prostora povečuje konkurenčnost skupnosti.

Premišljeno oblikovan in vzdrževan javni prostor lahko prispeva k trajnostnemu razvoju mest z zmanjševanjem količine motornega prometa, spodbujanjem uporabe trajnostne mobilnosti in urejanjem zelenih površin.

Privlačne in živahne dejavnosti ter programi v javnem prostoru lahko v lokalno skupnost privabijo turiste, podjetja kot tudi naložbe. To lahko ustvari delovna mesta, spodbudi gospodarsko rast in izboljša življenjski standard prebivalcev.

 

 

Loader